ความสะอาดกับความปลอดภัยและการลดอันตรายต่อสุขภาพ

ความสะอาดกับความปลอดภัยและการลดอันตรายต่อสุขภาพ

เมื่อกล่าวถึงเรื่องความสะอาด สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น การทำความสะอาดสถานที่หรือทำความสะอาดบ้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยส่วนบุคคล  เพื่อให้เกิดความปลอดภัย หยุดยั้งและลดอันตรายต่อสุขภาพ จึงขอแนะนำในเรื่องความสะอาดและการปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้ 

1. การทำความสะอาดสถานที่หรือทำความสะอาดบ้าน

เบื้องต้นใช้การเช็ดล้างโดยสารฆ่าเชื้อรา เช่น น้ำส้มสายชู ใช้กระดาษทิชชูหรือหนังสือพิมพ์ชุบน้ำหรือผสมกับน้ำสบู่ เช็ดผิวไปในทางเดียวกัน และทิ้งถุงขยะที่ปิดปาก มีการแยกวัสดุที่ยากแก่การทำความสะอาดหรือมีรูพรุนมาก ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อรา เช่น ใช้พลาสติกห่อ ไม่เปิดพัดลม รวมทั้งลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความชื้น เช่น การเปิดหน้าต่างทันทีหลังปิดเครื่องปรับอากาศ ส่วนสถานที่ทำงานก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรักษาความสะอาด นอกจากเป็นการป้องกันเชื้อโรคต่างๆแล้ว ยังเป็นการรักษาสุขอนามัยที่ดี โดยต้องทำความสะอาดโต๊ะทำงานอยู่เสมอ ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรควัสดุที่สัมผัสบ่อย ๆ จัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ สำหรับโทรศัพท์มือถือ ควรต้องทำความสะอาดเป็นประจำ เนื่องจากเป็นสิ่งสะสมเชื้อโรค โดยชุบน้ำยาและเช็ดทำความสะอาดให้ทั่ว 

2. การจัดการสิ่งแวดล้อม

ทั้งบริเวณรอบบ้าน และอื่น ๆ ให้มีความสะอาด เช่น การปลูกต้นไม้ ไม่ทิ้งขยะในที่ที่ไม่ควรทิ้ง การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ ทำความสะอาดในห้องต่างๆเป็นประจำ ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ปลอดภัย เก็บในที่สะอาด จัดการขยะไม่ให้รั่วซึม ปิดมิดชิด มีที่ดักเศษอาหารหรือของเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ สำหรับห้องน้ำควรรักษาความสะอาดและอยู่ในสภาพดีเสมอ ส่วนห้องนอนไม่ควรมีมุมอับ ป้องกันการแพร่เชื้อต่าง ๆ และหมั่นทำความสะอาด จัดของให้เป็นระเบียบ

3. สุขอนามัยส่วนบุคคล

เป็นสิ่งสำคัญทั้งด้านสุขภาพรวมถึงสังคม ควรทำให้ติดเป็นนิสัย โดยมีประโยชน์ต่อสุขภาพตนเองและปกป้องคนรอบข้าง เช่น การทำความสะอาดร่างกายเพื่อลดกลิ่น ลดความเจ็บป่วยความอับอายในสังคม สำหรับการล้างมือเป็นจุดเริ่มต้นในการรักษาสุขอนามัย ลดการเจ็บป่วย เพราะสามารถแพร่เชื้อโรคได้มาก โดยล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหาร การสัมผัสสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งหลังเข้าห้องน้ำ นอกจากนี้ ควรมีการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อป้องกันการเกิดโรค ส่วนการอาบน้ำ ควรใช้น้ำอุ่นร่วมกับสบู่ทุกวัน เพื่อป้องกันการสะสมของแบคทีเรียอันจะทำให้เกิดกลิ่น รวมทั้ง ล้างน้ำบริเวณผิวหนังที่ติดเชื้อ สระผมทุกสัปดาห์และใส่เสื้อผ้าที่ถูกสุขลักษณะและทำความสะอาดเป็นประจำ นอกจากนี้ ต้องรู้จักกินอาหารและดื่มน้ำที่สะอาด

หากต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข หลีกเลี่ยงจากอันตรายต่อสุขภาพ ความสะอาดถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญและใส่ใจในความสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

You May Also Like

About the Author: winkwink