3 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนทำความสะอาดมือ เพื่อห่างไกลเชื้อไวรัสโควิด-19

3 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนทำความสะอาดมือ เพื่อห่างไกลเชื้อไวรัสโควิด-19

จากข่าวสารที่มีการเผยแพร่ให้ทราบเกี่ยวกับอันตรายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทำลายปอดโดยตรง ทำให้จะต้องมีวิธีป้องกัน กล่าวคือ หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะร่วมกับใคร อย่าเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ การสร้างภูมิต้านทานด้วยการออกกำลังกาย การรับประทานผักผลไม้ การพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด และที่สำคัญต้องมีการทำความสะอาดล้างมือบ่อย ๆ

ด้วยเหตุนี้ เราจึงมาแนะนำคุณในสิ่งที่ควรรู้ก่อนการทำความสะอาดมือ เพื่อห่างไกลเชื้อโควิด-19 ดังต่อไปนี้

พกแอลกอฮอล์เจล ชนิดเข้มข้นมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

โควิด-19 เป็นโรคระบาดของโลกยุคใหม่นี้ การเลือกเจลล้างมือเพื่อทำความสะอาดจะต้องดูปริมาณที่เข้มข้นมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และการทำความสะอาดมือต้องใช้เวลาอย่างน้อย 20 วินาที ในทางตรงข้าม หากเจลล้างมือมีความเข้มข้นน้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ผลลัพธ์ในการป้องกันเชื้อก็จะไม่ค่อยดีนักหรือไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ เพราะฉะนั้น เรื่องของแอลกอฮอล์เจลจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นทางเลือกหนึ่งในการล้างมือได้ทุกสถานที่ สะดวก ไม่ต้องใช้น้ำ เพื่อสุขลักษณะที่ดีในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบเลขที่จดแจ้ง อย. ของเจลทำความสะอาดมือ

ก่อนที่จะใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาด สิ่งที่ควรรู้อีกอย่างคือ การดูส่วนผสมด้วยการตรวจสอบเลขที่จดแจ้ง อย. ของเจลล้างมือนั้น เพราะบางทีจะมีการผสมเองทำให้ปริมาณเข้มข้นน้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ หรือมีการสวมฉลาก จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้มีความแน่ใจในการใช้มากขึ้น ซึ่งช่องทางทดสอบเลขรับแจ้ง คือ www.fda.moph.go.th โดยไปที่หัวข้อผลิตภัณฑ์ จากนั้นให้คุณตรวจสอบด้วยการกรอกเลขแอลกอฮอล์เจลนั้น หากแอลกอฮอล์เจลได้จดแจ้ง อย.จริง ก็จะมีรายละเอียดแสดงขึ้นมาเกี่ยวกับผู้จดแจ้งและข้อมูลสำคัญ หรืออาจจะตรวจสอบอีกช่องทางหนึ่งในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน อย.1556

ล้างมือด้วยสบู่

สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจะมาจากวัสดุที่มือสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ราวประตู มือจับประตู ราวบันได เหรียญกษาปณ์ พื้นผิวที่จับต้องได้ตามที่สาธารณะ ซึ่งไม่มีใครเห็นไวรัสได้เพราะเล็กมาก จากนั้นหากได้สัมผัสเข้าสู่จมูกและปาก โดยเฉพาะดวงตาจะเป็นเยื่อบุที่บอบบาง ก็จะมีความเสี่ยงติดเชื้อได้ เพราะฉะนั้น หากได้ล้างหรือทำความสะอาดมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล การวิจัยได้กล่าวไว้ว่า เชื้อไวรัสโควิด-19 มีผนังเป็นไขมัน เมื่อโดนสบู่ก็จะทำให้เชื้อโรคตาย

3 สิ่งที่ควรรู้ เพื่อห่างไกลเชื้อโควิด-19 เป็นการตระหนักถึงความสะอาดในการดูแลตัวเอง ซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดล้างมือที่ได้มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ก็จะทำให้สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

You May Also Like

About the Author: winkwink