ขั้นตอนง่าย ๆ ล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อโรค

ขั้นตอนง่าย ๆ ล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อโรค

การล้างมือเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน ช่วยป้องกันเชื้อโรคที่มีอยู่ทุกที่ ซึ่งเมื่อมีผู้คนเห็นถึงความจำเป็นในการล้างมือส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีได้ ทำให้องค์การอนามัยโลกได้มีการรณรงค์ร่วมมือกันทั่วโลกหลายประเทศ ซึ่งมีทั้งหมด 139 ประเทศ รวมไปถึงความร่วมมือจากสถานพยาบาล 17,000 โรงพยาบาล จึงได้จัดตั้งวันพิเศษขึ้นมา คือ วันล้างมือโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี ด้วยเหตุนี้ เราจึงมาบอกขั้นตอนง่าย ๆ ให้คุณได้ล้างมือกันจะได้ห่างไกลเชื้อโรค ซึ่งมีอะไรบ้าง มาดูกัน

ป้องกันเชื้อโรคได้ง่ายๆ ตามนี้

เตรียมน้ำสะอาดและสบู่

การล้างมือสำหรับประชาชนทั่วไป ให้เตรียมเฉพาะสบู่ก็เพียงพอแล้ว ซึ่งการล้างมือในแต่ละครั้งจะใช้เวลา 1 ถึง 2 นาที ในกรณีที่เป็นแพทย์หรือพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทำงานในโรงพยาบาลแนะนำใช้เจลแอลกอฮอล์จะดีที่สุดเพราะฆ่าเชื้อได้ดีมากและใช้เวลาค่อนข้างเร็วประมาณ 15 วินาทีเท่านั้น

ฟอกฝ่ามือ

การฟอกควรเน้นทุกพื้นที่ของมือซึ่งก็จะมี ง่ามนิ้วมือทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง นิ้วมือและข้อมือ ปลายนิ้วมือและเล็บ โคนนิ้วมือและนิ้วหัวแม่มือ ฟอกรอบข้อมือ ขั้นตอนเหล่านี้ ควรล้างมือหลังจากที่มีการไอหรือจาม ก่อนและหลังการเตรียมอาหาร ก่อนและหลังจากที่ได้รับประทานอาหาร ภายหลังจากการเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้ว ก่อนและหลังจากที่ได้กลับทำงาน ล้างมือเมื่อจับขยะ ล้างมือเมื่อได้จับสัตว์

หากไม่อยากจำขั้นตอนเหล่านี้ เรามีวิธีในการจำง่าย ๆ คือ ให้เน้นทำความสะอาดพื้นที่บนมือที่ไม่ค่อยได้ล้างอย่างทั่วถึง คือ ส่วนซอกนิ้ว ปลายเล็บ นิ้วหัวแม่มือ

ประโยชน์ด้านสุขภาพหลัก ๆ สำหรับผู้ที่ล้างมืออย่างหมดจด

ป้องกันอาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง อหิวาตกโรค ที่เกิดจากมือที่ไม่สะอาดเพราะได้สัมผัสเชื้อราและแบคทีเรียที่ก่อโรค แล้วได้หยิบอาหารไปรับประทาน

ห่างไกลไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ วัณโรคและโรคหัด ที่เกิดจากสาเหตุจากมือไปสัมผัสกับเครื่องใช้หรือจากการสัมผัสผู้ป่วยที่มีน้ำมูก น้ำลายและเสมหะ รวมไปถึงเลือด จากนั้นเชื้อได้ติดต่อทางเดินหายใจ

ป้องกันโรคที่เกิดจากการสัมผัสจุดต่าง ๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น การติดต่อโรคตาแดง โรคที่เกิดจากเชื้อรา เป็นต้น

การล้างมือเป็นการทำความสะอาดที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัยจะได้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลการเจ็บป่วยเพราะมีวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้ว่า หากได้ทำตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นก็จะช่วยป้องกันโรคได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันโรคที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นการเริ่มต้นรักษาความสะอาดเพื่อสุขภาพที่เริ่มต้นได้ที่ตัวเอง

ป้องกันเชื้อโรคได้ง่ายๆ ตามนี้

You May Also Like

About the Author: winkwink